Od samego początku swojej współpracy z wydawnictwami – oprócz tłumaczenia beletrystyki i literatury faktu oraz wykonywania redakcji tekstów polsko- i anglojęzycznych – także recenzuję książki na wewnętrzne potrzeby wydawców, pisząc opinie wstępne, które są później wykorzystywane przy układaniu planu wydawniczego.

Przez dwadzieścia lat udało mi się zyskać zaufanie niemałej liczby wydawców, którym pomagam odsiewać ziarno od plew, kierując się dwiema głównymi zasadami: rzetelnością i poufnością.

Satysfakcję czerpię z tego, że spora część poleconych przeze mnie tytułów ukazała się na polskim rynku wydawniczym i została dobrze przyjęta przez czytelników.

Nie ustaję w poszukiwaniu kolejnych perełek, które mogłyby zachwycić odbiorcę.